Nieuwe cursussen Omgekeerd Inburgeren – Kennismaken met uw Chinese buren gaan van startEind september start het Delchi Institute in Delft een nieuwe serie cursussen( 6 bijeenkomsten) waarbij Delftenaren kennis kunnen maken met allerlei aspecten van de Chinese gemeenschap. Deze keer staan in twee cursussen respectievelijk de Chinese kunst en cultuur, en de Chinese astrologie centraal. De cursussen worden gehouden in het buurthuis Tanthof- Hofstee op Sandinoweg 149, 2622 DW Delft. De eerste bijeenkomst vindt 26 september plaats en start om 19.00 uur.
Cursisten krijgen naast de cursusbijeenkomsten ook ontmoetingsactiviteiten aangeboden waarbij zij in ontspannen sfeer kennis kunnen maken met hun Chinese stadsgenoten.
Geïnteresserden kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar uwchineseburen@yahoo.com met uw gegevens. Deelname is gratis.

Sinds december 2006 organiseert het DelChi Institute cursussen en ontmoetingsactiviteiten. Belangrijkst beoogd effect is een bijdrage leveren aan een duurzaam contact tussen de Chinese en Nederlandse stadsgenoten. Het afgelopen half jaar zijn, met de activiteiten in het kader van het project Omgekeerd Inburgeren – Kennismaken met uw Chinese buren, een groot aantal mensen in contact gekomen met leden van de Chinese gemeenschap en kennisgemaakt met tal van aspecten van de Chinese cultuur. Ook leden van de Chinese gemeenschap zijn via het project meer in contact gekomen met de autochtone Delftenaar. Er is een verbinding ontstaan, mensen weten elkaar over en weer te vinden.
Het programma te vinden hier
      ©Copyright DelChi Institute Webdesign by Niek op 't Ende